08 | 12 | 2019

საგანგებო შტაბი არეგულირებს ტექნიკის გადაადგილებას

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში შექმნილი საგანგებო შტაბი არეგულირებს ტექნიკის გადაადგილების საქმეს და უპირატესად ყურადღება გადატანილია რთულ უბნებზე.


საჯარო ინფორმაცია
სმს გამოწერა

ელექტრონული პეტიცია