13 | 12 | 2019

ეტაპობრივად ყველა დასახლებული პუნქტი იწმინდება

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში შექმნილი საგანგებო შტაბის ინფორმაციით, მსგავსი შტაბები შექმნილია მუნიციპალიტეტის ყველა ადმინისტრაციულ ერთეულში, რომელსაც გამგებლის წარმომადგენლები ხელმძღვანელობენ.
ეტაპობრივად ყველა დასახლებული პუნქტი იწმინდება.

საჯარო ინფორმაცია
სმს გამოწერა

ელექტრონული პეტიცია