17 | 10 | 2019

სააღმზრდელო ცენტრმა 6 თვის მუშაობა შეაჯამა

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო -საგანმანათლებლო ცენტრში 17 ბაღია 25 სააღმზრდელო ჯგუფით . 630 აღსაზრდელიდან 198 ( დევნილები ,სოციალურად დაუცველები , ინვალიდთა , მრავალშვილიანთაოჯახები ) გათავისუფლდა გადასახადისგან . ბავშვთააღზრდას ემსახურება 157 თანამშრომელი . 2011 წელს ააიპ - ისბიუჯეტმა შეადგინა 603 608 ლარი .

სწორედ ეს და სხვა საკითხები იყო შეხვედრის თემა , რომელიცგაიმართა სკოლამდელი სააღმზრდელო - საგანმანათლებლოცენტრის ორგანიზებით .

ცენტრის დირექტორმა ნინო ხალვაშმა განვლილი 6 თვისშედეგები აღმზრდელებსა და მშობელთა კომიტეტისწარმომადგენლებს გააცნო .

მისი თქმით , აუცილებელია მჭიდრო კონტაქტი ჰქონდეთმშობლებთან . მიიღონ მათგან წინადადებები და შენიშვნები .

ნინო ხალვაშმა ისაუბრა გაწეულ მუშაობაზე , წარმატებებზე ,ქველმოქმედებსა და პრობლემებზე . მადლობა გადაუხადაადგილობრივ ხელისუფლებას და ქველმოქმედ ადამიანებსდახმარებისა და თანადგომისთვის .

სააღმზრდელო ცენტრის დირექტორმა შესთავაზა დამსწრეთ ,რომ 2012 წლის ბიუჯეტის ფორმირებაზე უკვე იწყება მუშაობადა , სასურველია , რომ მათ თავიანთი წინანადადებებიმიაწოდონ .

 

საჯარო ინფორმაცია
სმს გამოწერა

ელექტრონული პეტიცია