09 | 12 | 2019

გამგეობა, თხოვნით მიმართავს მოსახლეობას

„მცირემიწიან ფერმერთა 2016 წლის საგაზაფხულო სამუშაოების ხელშეწყობის პროექტის“ განხორციელების მიზნით ფერმერებს „აგრო ბარათები“ გადაეცემა. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს წარმომადგენელმა ბარათები ადმინისტრაციული ერთეულის ხელმძღვანელებს გადასცა.
გამგეობა, თხოვნით მიმართავს მოსახლეობას, ბარათების მიღების მიზნით დროულად მიაკითხონ შესაბამის ადმინისტრაციული ერთეულების წარმომადგენლებს და დაიწყონ მზადება ხვნა-თესვის ჩატარებისათვის.


საჯარო ინფორმაცია
სმს გამოწერა

ელექტრონული პეტიცია