08 | 12 | 2019

კონკურსი

კონკურსი სურსათის ეროვნულ სააგენტოში

სურსათის ეროვნული სააგენტო აცხადებს სტაჟიორთა შესარჩევ კონკურსს გურიის რეგიონულ სამმართველოში, კერძოდ, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში.
კონკურსზე დაიშვებიან შესაბამისი განათლების მქონე სპეციალისტები და დამამთავრებელი კურსის სტუდენტები, შემდეგი სპეციალობების მიხედვით:
მცენარეთა დამცველი, აგროეკოლოგი, აგროტექნოლოგი, სწავლული აგრონომი, აგროქიმიკოსი სპეციალისტები:
ტაჟირების წარმატებით დამთავრების შემთხვევაში გაიცემა სერტიფიკატი. წარმატებულ სტაჟიორებს აქვთ სსიპ სურსათის ეროვნულ სააგენტოში დასაქმების პერსპექტივა.
შერჩევა
მოხდება კონკურსის წესით, რომელიც გაიმართება ორ ეტაპად: პირველ ეტაპზე სტაჟიორთა შერჩევა მოხდება კომისიის მიერ კანდიდატთა წარმოდგენილი დოკუმენტაციის შესწავლისა და შეფასების საფუძველზე; ხოლო მეორე ეტაპი იქნება გასაუბრება.
კონკურსის შედეგად შერჩეული სტაჟიორები სამთვიან სწავლებას გაივლიან
_ თეორიული ნაწილის სწავლება (1 თვე) ცენტრალურ აპარატში (ქ. თბილისი); პრაქტიკული სწავლება (2 თვე) გურიის რეგიონულ სამმართველოში, ლანჩხუთში.
კონკურსში მონაწილეობის მსურველებმა
დაწვრილებითი ინფორმაციისთვის უნდა მიმართონ ლანჩხუთს მუნიციპალიტეტის გამგეობის სოციალურ სამსახურს. შესაბამისი დოკუმენტების (იხ, ჯობს.გე) მიღების ბოლო ვადაა 29 თებერვალი.

საჯარო ინფორმაცია
სმს გამოწერა

ელექტრონული პეტიცია