08 | 12 | 2019

სპორტული დარბაზის მშენებლობაზე ტენდერი გამოცხადდა

9 მარტს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სატენდერო კომისიის სხდომა გაიმართა.
გამოცხადდა ტენდერი ქ.ლანჩხუთის სპორტული დარბაზის მშენებლობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადებაზე.
შესასრულებელი სამუშაოს ღირებულება 1 000 000 ლარს შეადგენს.


საჯარო ინფორმაცია
სმს გამოწერა

ელექტრონული პეტიცია