13 | 12 | 2019

„თურქულის“ წინააღმდეგ ვაქცინაცია მიმდინარეობს

ლანჩხუთის მუნიუციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში მიმდინარეობს მსხვილფეხა რქოსანი და წვრილფეხა რქოსანი პირუტყვის ,,თურქულის“ საწინააღმდეგო პროფილაქტიკური ვაქცინაცია.
დღეის მდგომარეობით ვაქცინაცია ჩაუტარდა 8447 მსხვილ რქოსან და 265 წვრილ რქოსან პირუტყვს. ვაქცინაციას აწარმოებს საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სსიპ სურსათის ეროვნული სააგენტოს გურიის რეგიონალური სამმართველოს სპეციალისტები. ასევე ვაქცინაციის ორგანიზებულად ჩატარებას უზრუნველყოფს და პროცესს კურირებს მუნიციპალიტეტის გამგეობის სოფლის მეურნეობის განვითარების განყოფილების უფროსი მამუკა ვადაჭკორია.

საჯარო ინფორმაცია
სმს გამოწერა

ელექტრონული პეტიცია