12 | 12 | 2019

ადგილობრივმა ხელისუფლებამ მოძრავი პანდუსი შეიძინა

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გამგეობამ, საჭიროებიდან გამომდინარე, მოძრავი პანდუსი შეიძინა, რომელშიც 1600 ლარი გადაიხადეს.
სწორკუთხა ფორმის ან მრუდწრიული ფორმის დახრილი ბაქანია, რომელსაც იყენებენ კიბის ნაცვლად იმისათვის რომ ფიზიკური შეზღუდვის მქონე პირს, რომელიც გადაადგილდება ეტლით, არ გაუჭირდეს მოძრაობა. მოძრავი პანდუსი კი იოლად გადასაადგილებელი საშუალებაა, რომელიც შენობებში შესასვლელად გამოიყენება.

საჯარო ინფორმაცია
სმს გამოწერა

ელექტრონული პეტიცია