14 | 12 | 2019

ყურადღება აუქციონი!

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი აცხადებს აუქციონს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნიგოითის ტერიტორიაზე მდებარე 20 კვ/ მიწის ნაკვეთის  აუქციონის წესით გასხვისებაზე.

მუნიციპალიტეტის ქონების სარგებლობის უფლებით გადაცემის მუდმივმოქმედი სააუქციონო კომისია აცხადებს აუქციონს  ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის  საკუთრებაში არსებული უძრავი  ნივთის სარგებლობის უფლებით – პირობიანი იჯარით გადაცემაზე ათ ლოტად. (იხ.)

საჯარო ინფორმაცია
სმს გამოწერა

ელექტრონული პეტიცია