14 | 12 | 2019

სატენდერო კომისიის სხდომა გაიმართა

დღეს სატენდერო კომისიის სხდომა გაიმართა.
დასრულდა „სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის“ ფარგლებში გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერი. კერძოდ, გამოცხადდა ტენდერი შენობების მშენებლობა-რეაბილიტაციისა და სპორტული მოედნების მოწყობის მიზნით. ასევე დასრულდა ღრმაღელის გზის რეაბილიტაციის სამუშოების შესყიდვის მიზნით გამოცხადებული ტენდერი. კომისიამ განიხილა სატენდერო წინადადებები.
პრეტენდენტის დისკვალიფიკაციის გამო არ შედგა ხიდებისა და მილხიდების შეკეთების სამუშაოების შესყიდვის მიზნით გამოცხადებული ტენდერი, რის გამოც ხელმეორედ გამოცხადდა აღნიშნული სამუშაოების შესყიდვის მიზნით ტენდერი.

საჯარო ინფორმაცია
სმს გამოწერა

ელექტრონული პეტიცია