11 | 12 | 2019

სატენდერო კომისიის სხდომა გაიმართა

დღეს სატენდერო კომისიის სხდომა გაიმართა, რომელსაც ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გამგებელი ზაზა ურუშაძე ხელმძღვანელობს.
ქალაქ ლანჩხუთში მრავალბინიანი სახლების სახურავების შეცვლა-შეკეთების მიზნით გამოცხადებული ტენდერი დასრულდა. პრეტენდენტებმა წარმოადგინეს ექსპერტიზის დასკვნა.
კომისიამ განიხილა წარმოდგენილი დასკვნა და პრეტენდენტებს ეთხოვა საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დაზუსტება.

საჯარო ინფორმაცია
სმს გამოწერა

ელექტრონული პეტიცია