09 | 12 | 2019

მუსხელიშვილის ქუჩაზე ასფალტის დაგება დასრულდა

დასრულდა ქალაქში მუსხელიშვილის ქუჩაზე ასფალტის დაგების სამუშაოები.
ამჯერად ასფალტის დაგება გურიის ქუჩაზე მიმდინარეობს.

საჯარო ინფორმაცია
სმს გამოწერა

ელექტრონული პეტიცია