15 | 12 | 2019

საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა 24 თებერვალს გაიმართება

გაიმართა საკრებულოს ბიუროს სხდომა. მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარემ, რევაზ ჩიტიძემ ბიუროს წევრებს დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხები გააცნო.

საკითხების გაცნობისა და მსჯელობის შემდეგ საკრებულოს თავმჯდომარის გადაწყვეტილებით კომისიები, მომხსენებლები და საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის თარიღი განსაზღვრა.

საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა 24 თებერვალს გაიმართება.

საჯარო ინფორმაცია
სმს გამოწერა

ელექტრონული პეტიცია