16 | 12 | 2019

ახალი პროექტი მაჩხვარეთის ბაღში

დღეს მაჩხვარეთის საბავშვო ბაღის სასკოლო მზაობის ჯგუფმა წარმოგვიდგინა პროექტი: "ბუნება". აღმზრდელებმა და პედაგოგებმა პატარებს ძალიან ბევრი რამ შეასწავლეს თემის ირგვლივ. მათ იცოდნენ რა და რა მცენარეები არსებობს, რომელი ირგვება ეზოში და რომელი - ქოთანში. ერთმანეთისაგან ასხვავებენენ ფოთლოვანსა და წიწვოვანს; იცოდნენ, რომ ხის მოჭრა უნევართვოდ დასჯადია... მათ სტუმრებს საჩუქრად თავიანთი გარდენიიდან ვარდებიც ჩამოურიგეს.
აღმზრდელმა მზაობის ჯგუფის აღსაზრდელებს შესთავაზა სხვადასხვა ჯგუფური საქმიანობები, რასაც ბავშვებმა წარმატებით გაართვეს თავი. პროექტის დასარულს აღმზრდელმა აღსაზრდელების ნამუშევრების პრეზენტაცია მოაწყო.
შეხვედრის დასასრულს ბავშვებმა ეზოში თავიანთი საყვარელი ლეღვის ხე დარგეს.

საჯარო ინფორმაცია
სმს გამოწერა

ელექტრონული პეტიცია