16 | 12 | 2019

სასკოლო პროექტი ქალაქის სასკოლო მზაობის ჯგუფში

განმავლობაში მიმდინარეობდა და ის მრავალ აქტივობას მოიცავდა. პროექტის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან აქტივობას წარმოადგენდა მცირე ექსკურსია ქალაქის ბაზარსა და მაღაზიებში, რომლის ვიდეო ჩანაწერი სლაიდების სახით იქნა წარმოდგენილი.
აღმზრდელმა მზაობის ჯგუფის აღსაზრდელებს შესთავაზა სხვადასხვა ჯგუფური საქმიანობები, რასაც ბავშვებმა წარმატებით გაართვეს თავი. პროექტის დასარულს აღმზრდელმა მოახდინა აღსაზრდელების ნამუშევრების პრეზენტაცია და პროექტის შეჯამება, ხოლო მზაობის ჯგუფის აღსაზრდელები პროექტში აქტიური მონაწილეობისათვის დასაჩუქრებულ იქნენ კანფეტებით.
პროექტი, რომელიც შედარებით ხანგრძლივი დროის განმავლობაში მზადდებოდა მიმართული იყო მზაობის ჯგუფის აღსაზრდელების სტანდარტებით გათვალისწინებული უნარ-ჩვევების განვითარებისთვის.
საჯარო ინფორმაცია
სმს გამოწერა

ელექტრონული პეტიცია