11 | 12 | 2019

საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომა გაიმართა

15 თებერვალს საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომა გამართა.
სხდომაზე განხილულ იქნა საკითხი „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 28 დეკემბრის №30 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“.
წარმოდგენილი საკითხზე განმარტებები გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსხურის უფროსმა როლანდ ლაშხიამ გააკეთა.
კომისიის წევრებმა საკითხთან დაკავშირებით საკუთარი მოსაზრებები დააფიქსირეს.
სხდომამ ,,სხვადასხვა“ საკითხების ირგვლივ იმსჯელა.

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო-(ი)ს ფოტო.

საჯარო ინფორმაცია
სმს გამოწერა

ელექტრონული პეტიცია