05 | 12 | 2019

მოსახლეობის საყურადღებოდ!

სს „საქართველოს რკინიგზიდან“ მიღებული წერილის თანახმად, მოსახლეობის მხრიდან ლიანდაგებზე პირუტყვის გადარეკვისა და ლიანდაგების მახლობლად პირუტყვის ძოვების წესების დარღვევის გამო, საფრთხე ექმნება მატარებელთა მოძრაობას, მგზავრთა სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას. ლიანდაგის მიმდებარე ტერიტორიაზე აკრძალულია პირუტყვის გადარეკვა და ძოვება. წინააღმდეგ შემთხვევაში გამოიწვევს შესაბამისი სამსახურების მხრიდან ადმინისტრაციულ პასუხისმგებლობას, საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის მე-10 თავის 106- მუხლით.

საჯარო ინფორმაცია
სმს გამოწერა

ელექტრონული პეტიცია