11 | 12 | 2019

გამოსაშვები საღამო

ქალაქის საბავშვო ბაღის სკოლამდელი მზაობის ჯგუფს გამოსაშვები საღამო ჰქონდა.
ერთმანეთზე ლამაზი პატარები სტუმრებს თავს აწონებდნენ ლექსებით, სიმღერებით, ცეკვებით.
ბოშური თუ განდაგანა, ნარნარი თუ ხორუმი, ვალსი თუ ჰიპჰოპი, ქართული სიმღერები და ლექსები - ენაცვლებოდა ერთმანეთს და არ წყდებოდა ოვაცია და ტაში.
საღამოს დასასრულს ბავშვებს გზა დაულოცეს საკრებულოს თავმჯდომარე გიორგი ხელაძემ და სკოლამდელი სააღმზრდელო ცენტრის ხელმძღვანელმა, დავით წულაძემ.

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა-(ი)ს ფოტო.

საჯარო ინფორმაცია
სმს გამოწერა

ელექტრონული პეტიცია