06 | 12 | 2019

კომისიის სხდომა

18 ივლისს გაიმართა საკრებულოს სივრცით- ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის სხდომა. დღის წესრიგით გათვალისწინებული იყო ერთი საკითხი, რომელიც ეხებოდა " „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში 2017 წელს განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტების მოწონების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 28 დეკემბრის N89 განკარგულებაში ცვლილების შეტანას. წარმოდგენილი საკითხი მოწონებულ იქნა კომისის წევრების მიერ.

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო-(ი)ს ფოტო.

საჯარო ინფორმაცია
სმს გამოწერა

ელექტრონული პეტიცია