16 | 12 | 2019

კომისიამ მიმდინარე საკითხები განიხილა

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკის, ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხთა კომისიის სხდომაზე, სხდომის თავმჯდომარემ, გიორგი ჩახვაძემ დღის წესრიგით განსაზღვრული საკითები კომისიის წევრებთან ერთად განიხილა.

მუნიციპალური ნარჩენების მართვის გეგმის შესახებ გამგებლის მოადგილემ, ნუგაზრ ცინცაძემ გააკეთა განმარტებები. როგორც მან აღნიშნა, პროექტის ხანგრძლივობა ხუთ წელს შეადგენს და მუნიციპალიტეტის ყველა ადმინისტრაციულ ერთეულს მოიცავს.

კომისიამ განიხილა საკითხი, რომელიც ქონების საპრივატიზაციო ნუსხასა და გეგმაში განსახორციელებელ ცვლილებას ეხება, რომელიც განპირობებულია გეგმაში 5 საპრივატიზებო ობიექტის დამატებით. კერძოდ, გეგმაში ემატება გვიმბალაურის ადმინისტრაციულ ერთეულში მდებარე 2 თავისუფალი არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი, ყოფილი არასრული საშუალო სკოლის შენობა-ნაგებობა მიწით. მამათის ადმინისტრაციულ ერთეულში ყოფილი უნივერმაღის შენობა-ნაგებობა და აკეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში მდებარე დაუმთავრებელი შენობა- ნაგებობა.

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო-(ი)ს ფოტო.

საჯარო ინფორმაცია
სმს გამოწერა

ელექტრონული პეტიცია