06 | 12 | 2019

გამგებელთან მიღება გაიმართა

დღეს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გამგებელ ზაზა ურუშაძესთან ტრადიციულად მოქალაქეთა მიღება გაიმართა. გამგებელმა მოისმინა მოქალაქეების მიერ დასმული სხვადასხვა სახის პრობლემები და დაავალა შესაბამის სამსახურებს მიიღონ შესაბამისი ზომები.

საჯარო ინფორმაცია
სმს გამოწერა

ელექტრონული პეტიცია