21 | 11 | 2019

გამარჯვებული 15 მაისს გამოვლინდება

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სიმბოლიკის (გერბის და დროშის) შესარჩევი კონკურსის კომისიაში ნამუშევრების ბოლო ვადა მიმდინარე წლის 30 აპრილის 18 საათი იყო.

კომისიის სხდომაზე აღინიშნა, რომ სულ შემოვიდა 7 კონვერტი შევიდა, რომელშიაც ნამუშევრებია მოთავსებული.

კომისიის თავმჯდომარემ, ზვიად აფხაზავამ კონვერტები დალუქა, დაილუქა ასევე რეგისტრაციის ჟურნალი, სადაც კომისიის მდივანი შემოსულ პროექტებს ატარებდა.

გამარჯვებული 15 მაისს გამოვლინდება.

საჯარო ინფორმაცია
სმს გამოწერა

ელექტრონული პეტიცია