საფრთხე ექმნება საცხოვრებელ სახლებს

გამოქვეყნებულია ორშაბათი, 16 ოქტომბერი 2017 17:20

აცანის ადმინისტრაციულ ერთეულში 16 ოქტომბრის სტიქიამ მნიშვნელოვანი ზარალი გამოიწვია.
ალეკო ჩხაიძის და თორნიკე ჯიჯიეშვილის საცხოვრებელ სახლებთან ჩამოწლოლილია მეწყერი. საფრთხე ექმნება საცხოვრებელ სახლებს. მეწყერმა წაიღო სათავოს ნაგებობა.

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა-(ი)ს ფოტო.