08 | 12 | 2019

ბიურომ ორი ძირითადი საკითხი განიხილა

დღეს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომა გაიმართა, რომელსაც თავმჯდომარე გიორგი ხელაძე უძღვებოდა.

ბიურომ ორი ძირითადი საკითხი განიხილა:
„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოს ოდენობების დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 27 ივნისის N19 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ;

„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 28 დეკემბრის N30 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ .

აღნიშნული საკითხები შემდგომი განხილვისათვის გადაეგზავნა საკრებულოს კომისიებსა და ფრაქციებს.

ბიუროს გადაწყვეტილებით, საკრებულოს მორიგი სხდომა მიმდინარე წლის 27 ოქტომბერს 11 საათზე გაიმართება.

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო-(ი)ს ფოტო.

საჯარო ინფორმაცია
სმს გამოწერა

ელექტრონული პეტიცია