07 | 12 | 2019

2018 ბიუჯეტთან დაკავშირებით ადმინისტრაციული წარმოება დაიწყო

დღეს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა გაიმართა. ძირითად საკითხს საკრებულოს კომისიების შემადგენლობებისა და დებულებების დამტკიცება წარმოადგენდა, აღნიშნულთან დაკავშირებით საკრებულოს დადგენილების მისაღებად ადმინისტრაციული წარმოება დაიწყო. ასევე სხდომაზე გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო და მუნიციპალური შესყიდვების სამსახურის უფროსმა როლანდ ლაშხიამ „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ისაუბრა, მომავალი წლის ბიუჯეტთან დაკავშირებით ადმინისტრაციული წარმოება დაიწყო.

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერია-ს ფოტო.

საჯარო ინფორმაცია
სმს გამოწერა

ელექტრონული პეტიცია