20 | 04 | 2018

დღეს საკრებულოს თავმჯდომარესთან მოქალაქეთა მიღება გაიმართა

დღეს საკრებულოს თავმჯდომარესთან მოქალაქეთა მიღება გაიმართა. ბესიკ ტაბიძეს მოქალაქეებმა სოციალური პრობლემებით მიმართეს. თითოეულ მათგანს დახმარება შესაძლებლობის ფარგლებში გაეწევა.

საჯარო ინფორმაცია
სმს გამოწერა