11 | 12 | 2019

ელექტრონული პეტიციის ინიცირების და მასზე ხელმოწერის უფლება საქართველოს ყველა სრულწლოვან მოქალაქეს აქვს

დღეს ლანჩხუთის ცენტრალურ ბიბლიოთეკაში, ,,ლანჩხუთის საინფორმაციო ცენტრისინიციატივით მოქლაქეებთან შეხვედრა გაიმართა.
ცენტრის აღმასრულებელმა დირექტორმა, დავით გოგიჩაიშვილმა ელექტრონული პორტალის (IChange.gov.ge) შესახებ პრეზენტაცია წარადგინა.ელექტრონული პორტალის (IChange.gov.ge) შექმნის და ამ პორტალით სარგებლობის წესები საქართველოს მთავრობამ დადგენილებით 2017 წლის მაისში დაამტკიცა.აღნიშნული დადგენილება განსაზღვრავს მოქალაქეების მიერ საქართველოს მთავრობისათვის ელექტრონული პეტიციების წარდგენის, პეტიციების მიღებისა და განხილვის წესებს და პროცედურებს.

საჯარო ინფორმაცია
სმს გამოწერა

ელექტრონული პეტიცია