08 | 12 | 2019

ფრაქციამ მიმდინარე საკითხზე იმსჯელა

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქციამ ,,ლანჩხუთი ძლიერი თვითმმართველობისთვის“ , ,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სახელმწიფო და ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის დადგენის შესახებ“ იმსჯელა.

საჯარო ინფორმაცია
სმს გამოწერა

ელექტრონული პეტიცია