19 | 11 | 2019

კომისიამ 20 განცხადება დააკმაოფილა

დღეს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ფიზიკური და კერძო სამართლის იურიდიული პირების მფლობელობაში (სარგებლობაში) არსებულ მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის სხდომა გაიმართა. კომისიას თავმჯდომარეობს მერის მოადგილე, გიორგი ფაცურია, ხოლო კომისია თვითნებურად დაკავებულ მიწაზე საკუთრების უფლების აღიარებას განიხილავს. ამჯერად წარმოდგენილი იყო 45 საკითხი, კომისიამ ამათგან მხოლოდ 20 განცხადება დაკმაყოფილდა.


საჯარო ინფორმაცია
სმს გამოწერა

ელექტრონული პეტიცია