06 | 12 | 2019

ინფრასტრუქტურის კომისიის სხდომა გაიმართა

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის სხდომაზე 2017 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში მოისმინეს. კომისიის წევრების შეკითხვებს საკითხთან დაკავშირებით, მერიის საფინანსო სამსახურის წარმომადგენელმა უპასუხა. სხვადასხვა საკითხების ფორმატში კომისიამ მუნიცპალიტეტში არსებული პრობლემური ინფრასტრუქტურული საკითხები განიხილა.


საჯარო ინფორმაცია
სმს გამოწერა

ელექტრონული პეტიცია