16 | 12 | 2019

ვაკანსია

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერია მუნიციპალიტეტის საჯარო მოხელეებისათვის აცხადებს ვაკანსიას შემდეგ პოზიციაზე: სპეციალისტი ნინოშვილის ადმინისტრაციულ ერთეულში.

აღნიშნულ პოზიციაზე ,,საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის 48-ე მუხლის შესაბამისად განხორციელდება მოხელის გადაყვანა. გადასვლის მსურველმა საჯარო მოხელეებმა ორი სამუშაო დღის ვადაში უნდა წარმოადგინონ განცხადება მუნიციპალიტეტის მერის სახელზე.

მოხელე გასაუბრებას გაივლის მუნიციპალიტეტის მერთან, რომელიც  შეფასების შედეგებისა და კვალიფაკაციის გათვალისწინებით შეარჩევს კანდიდატურას.

საჯარო ინფორმაცია
სმს გამოწერა

ელექტრონული პეტიცია