16 | 01 | 2019

ყურადღება კონკურსი!

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი აცხადებს კონკურსს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის ვაკანტურ თანამდებობაზე.

ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად გამოცხადებულ კონკურსში მონაწილეობისათვის განცხადების წარდგენა შეიძლება ელექტრონულ მისამართზე hr.gov.ge;

აგრეთვე არა ელექტრონული ფორმით შესაბამის საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის მისამართზე (. ლანჩხუთი, კოსტავას .37).

ამ შემთხვევაში კონკურსანტმა შესაბამის დოკუმენტაციასთან ერთად უნდა წარმოადგინოს განცხადება საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის თავმჯდომარის სახელზე კონკურსში მონაწილეობის შესახებ საკონკურსო თანამდებობის მითითებით.

საკონტაქტო პირი

ზვიად აფხაზავა, ტელ: 591 19 23 23;

ნინო ძიძიგური, ტელ: 599 26 61 30

განცხადების წარდგენის ვადაა 12-დღე კონკურსის გამოცხადების დღიდან.

(იხ. დაწვრილებით)

 

საჯარო ინფორმაცია
სმს გამოწერა

ელექტრონული პეტიცია