22 | 11 | 2019

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში თესვა დაიწყო

როგორც ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მრჩეველმა სოფლის მეურნეობის საკითხებში ნუგზარ ცინცაძემ განაცხადა, მიმდინარე წლის 13 მაისის მდგომარეობით ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტიში მოხნულია 4867 ჰა მიწის ფართობი .. სახნავად ვარგისი მიწების 94 % . ხვნა შეაფერხა არახელსაყრელმა კლიმატურმა პირობებმა. თესვა დაწყებულია და დათესილი დაახლოებით 750 ჰა ფართობი. ამჟამად, მინდვრებში მუშაობს 60 ერთეული ტრაქტორი.

საჯარო ინფორმაცია
სმს გამოწერა

ელექტრონული პეტიცია