22 | 11 | 2019

ლაშისღელეში ცოფზე დაწესებული შეზღუდვები მოიხსნა

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის #166 ბრძანების თანახმად, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის . ლანჩხუთის ადმინისტრაციული ერთეულის ლაშისღელის მიმდებარედ სულიკო ჯიმშელეიშვილის ფერმის ტერიტორიის ცოფის დაავადების მხრივ კეთილსაიმედოდ გამოცხადებისა და დაწესებული შეზღუდვების მოსხნის შესახებ. საქართველოს ორგანული კანონისადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებმე-16 მუხლის მე-2 პუნქტისქვეპუნქტის , 43- მუხლის მე-3 პუნქტისქვეპუნქტის, „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებსაქართველოს კანონის 36- მუხლის, საქართველოს მცენარეთა დაცვის კოდექსის“ 55 - მუხლისა და საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სსიპ სურსათის ეროვნული სააგენტოს გურიის რეგიონალური სამმართველოს უფროსის კახა თავბერიძის /წლის 2 ივნისის # 65 წერილის შესაბამისად.

საჯარო ინფორმაცია
სმს გამოწერა

ელექტრონული პეტიცია