22 | 11 | 2019

მინდვრის საგაზაფხულო სამუშაოების სიების დაზუსტება დაიწყო

„მცირემიწიან ფერმერთა საგაზაფხულო სამუშაოების ხელშეწყობის პროექტის“ განხორციელების მიზნით, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში დაიწყო მზადება მინდვრის საგაზაფხულო სამუშაოების ორგანიზებულად ჩატარებისათვის. მიმდინარეობს ბენეფიციართა სიების დაზუსტება.

 

გამგეობა თხოვს მოსახლეობას, რომ შეცდომების თავიდან აცილების მიზნით ცვლილების შესახებ დროულად მიმართონ ადმინისტრაციულ ერთეულებში გამგებლის წარმომადგენლობას.

საჯარო ინფორმაცია
სმს გამოწერა

ელექტრონული პეტიცია