16 | 12 | 2018

სათათბირო ორგანო

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის #246-ე ბრძანების თანახმად (20.03.2015), გამგეობაში შეიქმნა სათათბირო ორგანო (საბჭო) შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა თანაბარი შესაძლებლობის უზრუნველყოფის მიზნით.
საბჭოს წევრები არიან:
ნუგზარ ცინცაძე - საბჭოს უფროსი - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილე;
მარინა კეიდია - საბჭოს წევრი - სოციალური სამსახურის უფროსი;
ნინო მშვიდობაძე - საბჭოს წევრი - საზოგადოებასთან და პრესასთან ურთიერთობის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი;
ქეთევან ებრალიძე - კულტურის განყოფილების უფროსი;
ლევან ჩხაიძე - ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსი.

საჯარო ინფორმაცია
სმს გამოწერა

ელექტრონული პეტიცია