22 | 03 | 2018

საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა გაიმართა

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომაზე დღის წესრიგით განსაზღვრულ ორი საკითხის შესახებ იმსჯელეს. საკრებულომ საჯარო ადმინისტრაციული წარმოება დაიწყო საკითხზე, „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 27 დეკემბრის N54 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ . საკრებულომ დაამტკიცა ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 18 იანვრის N5 დადგენილებაში ცვლილება, „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს პოლიტიკურ თანამდებობის პირთა და აპარატის მოსამსახურეთა საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოს ოდენობების დამტკიცების შესახებ“ . შეგახსენებთ, რომ საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის პირდაპირი ტრანსლაცია, საკრებულოს ოფიციალურ ფეისბუქ- გვერდზე მიმდინარეობდა. სხდომის ჩანაწერი იხილეთ აღნიშნულ მისამართზე: https://www.facebook.com/456058094556273/videos/893739320788146/ 8


საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა გაიმართა

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომაზე დღის წესრიგით განსაზღვრულ ორი საკითხის შესახებ იმსჯელეს. საკრებულომ საჯარო ადმინისტრაციული წარმოება დაიწყო საკითხზე, „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 27 დეკემბრის N54 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ . საკრებულომ დაამტკიცა ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 18 იანვრის N5 დადგენილებაში ცვლილება, „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს პოლიტიკურ თანამდებობის პირთა და აპარატის მოსამსახურეთა საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოს ოდენობების დამტკიცების შესახებ“ . შეგახსენებთ, რომ საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის პირდაპირი ტრანსლაცია, საკრებულოს ოფიციალურ ფეისბუქ- გვერდზე მიმდინარეობდა. სხდომის ჩანაწერი იხილეთ აღნიშნულ მისამართზე: https://www.facebook.com/456058094556273/videos/893739320788146/ 8


საკრებულოს ბიურომ მორიგი სხდომა გამართა

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომაზე , რომელსაც თავმჯდომარე ბესიკ ტაბიძე უძღვებოდა დღის წესრიგით განსაზღვრულ საკითხებზე იმსჯელეს. მორიგი საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგში შემდეგი საკითხები შევიდა: საკრებულო განიხილავს საკითხს, „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ . საკრებულო მიიღებს გადაწყვეტილებას მუდმივმოქმედი კომისიების დებულებებში განსახორციელებელი ცვლილებების შესახებ. მორიგ სხდომაზე განიხილავენ საკითხს, „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემისა და მიღების წესის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 11 იანვრის N1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“. საკრებულო ასევე იმსჯელებს „სსიპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვემო აკეთის საჯარო სკოლისათვის გია ტრაპაიძის სახელის მინიჭებაზე თანხმობის გაცემის შესახებ“ . საკრებულო განიხილავს განკარგულების პროექტს „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების სახელმწიფოსთვის უსასყიდლოდ გადაცემის შესახებ“ . ბიუროს გადაწყვეტილებით, მორიგი სხდომაზე „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხისა და ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ“ უყრიან კენჭს. საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყებასთან დაკავშირებით მიიღებენ გადაწყვეტილებას, „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოს ოდენობების დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 25 დეკემბრის N38 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“. ბიურომ ცნობად მიიღო მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახურის, შიდა აუდიტისა და ინსპექტირების სამსახურის და ზედამხედველობის სამსახურის მიერ 2017 წელს გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიში. ძირითადი საკითხების განხილვის შემდეგ ბიურომ სხვადასხვა მნიშვნელოვან საკითზე იმსჯელა. მათ შეკითხვებს მუნიციპალიტეტის მერის პირველი მოადგილე, გიორგი ფაცურია პასუხობდა. ბიუროს გადაწყვეტილებით, საკრებულოს მორიგი სხდომა 30 მარტს 11.00 საათზე გაიმართება.


ალექსანდრე სარიშვილი „რეალექსპერტის“ ხელმძღვანელს შეხვდა

მუნიციპალიტეტის მერი ალექსანდრე სარიშვილი სამუშაო ჯგუფთან ერთად შპს „რეალექსპერტის“ ხელმძღანელს მაია ნიკოლეიშვილს შეხვდა.
აღნიშნული ორგანიზაცია გასული წლის მეორე ნახევრიდან სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობას ახორციელებს. შეხვედრის მიზანი გაწეული მომსახურების ანალიზი და მიმდინარე პროექტების განხილვა იყო. მომსახურების გაუმჯობესების მიზნით დაისახა სამომავლო გეგმები. ასევე განიხილეს ორი პროექტი (ჯიხეთის დედათა მონასტერთან მისასვლელი გზა და საფეხბურთო სკოლის მშენებლობა), რომლის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო ექსპერტიზას შპს „რეალექსპერტი“ ახორციელებს.
როგორც შეხვედრაზე აღინიშნა, ექსპერტიზების ჩატარება მნიშვნელოვნად ზრდის პროექტის ხარისხს, შესაბამისად შესრულებული სამუშაოების ხარისხიც გაუმჯობესდება.


ნიგვზიანი-ნინოშვილის დამაკავშირებელ გზაზე გაუვალი გზის მონაკვეთები მოიხრეშა და დაგრეიდერდა

გუშინ, ნიგვზიანი-ნინოშვილის დამაკავშირებელ გზაზე გაუვალი გზის მონაკვეთები მოიხრეშა და დაგრეიდერდა.

სამუშაოების მიმდინარეობა ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარემ, ბესიკ ტაბიძემ მუნიციპალიტეტის მერთან-ალექსანდრე სარიშვილთან და საკრებულოს ინფრასტრუქტურის კომისიის თავმჯდომარესთან გიორგი გვარჯალაძესთან ერთად დაათვალიერა.
სპეც-ტექნიკა აღნიშნულ მონაკვეთზე მთელი დღის განმავლობაში მუშაობდა.


ორ ა(ა)იპ-ს ახალი ხელმძღვანელი ჰყავს

დღეს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერმა, ალექსანდრე სარიშვილმა კიდევ ორი ა(ა)იპ-ს ხელმძღვანელი წარადგინა. ა(ა)იპ სკოლამდელი აღზრდის ცენტრის ხელმძღვანელად დაინიშნა ნატა კობალავა, რომელიც აქამდე ამავე ა(ა)იპ-ს თანამშრომელი იყო. რეორგანიზაციის შედეგად კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანებას გამოეყო და ცალკე ერთეულად ჩამოყალიბდა ა(ა)იპ სახელოვნებო სკოლები, სადაც გაერთიანდნენ ლანჩხუთისა და სუფსის სამუსიკო და სამხატვრო სკოლები. ამ გაერთიანების ხელმძღვანელად ლია ურუშაძე დაინიშნა, რომელიც გამოცდილი და ლანჩხუთისათვის საკმაოდ ცნობილი ქალბატონია. მერმა და საკრებულოს თავმჯდომარემ ორივე ქალბატონს წარმატებები უსურვეს.

 


ქვეკატეგორიები

საჯარო ინფორმაცია
სმს გამოწერა