17 | 09 | 2019

„ჩეხურ-ქართული თანამშრომლობა ადგილობრივ დონეზე“

 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გამგებელი გიორგი გოგუაძე და საკრებულოს წევრი ამირან გიგინეიშვილი მონაწილეობდნენ საერთაშორისო კონფერენციაშიჩეხურ-ქართული თანამშრომლობა ადგილობრივ დონეზე“.

ვრცლად: „ჩეხურ-ქართული თანამშრომლობა ადგილობრივ დონეზე“

1 ოქტომბერი ხანდაზმულთა საერთაშორისო დღეა

1 ოქტომბერს, ხანდაზმულების საერთაშორისო დღეს, ქალაქის ტერიტორიული ორგანოს რწმუნებულმა გივი მენაღარიშვილმა და სპეციალისტემა ხანდაზმული ადამიანები მოინახულეს და საჩუქრები გადასცეს.

ვრცლად: 1 ოქტომბერი ხანდაზმულთა საერთაშორისო დღეა

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სიმბოლიკის (გერბის და დროშის) შესარჩევი კონკურსი

 


კონკურსის
ძირითადი პირობები

1. კონკურსის მიზანი

კონკურსის მიზანი არის ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სიმბოლიკის - გერბის და დროშის საუკეთესო პროექტების შერჩევა და გამარჯვებული პროექტის გამოვლენა.

2. ზოგადი კრიტერიუმები

1. კონკურსის მომწყობია ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო.

2. კონკურსში მონაწილეობა შეუძლია საქართველოს ყველა მოქალაქეს გარდა საკონკურსო კომისიის წევრებისა.

3. კონკურსი ტარდება ერთ ტურად. სამუშაო ენაა ქართული.

4. გერბისა და დროშის პროექტები შექმნილი უნდა იყოს ჰერალდიკის კანონების გათვალისწინებით და შეძლებისდაგვარად ითვალისწინებდეს შემდეგ პრინციპებს:

) ჰერალდიკური მემკვიდრეობითობა;

) ტერიტორიის ისტორიული მემკვიდრეობა;

) ტერიტორიის გეოგრაფიული მდებარეობა;

) ადმინისტრაციული ერთეულის მახასიათებელი ისტორიული ან მითოლოგიური ნიშანი (სიმბოლო).

5. კონკურსთან დაკავშირებულ ყველა დამატებით საკითხზე ინფორმაციას იძლევა კონკურსის კოორდინატორი ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სიმბოლიკის ესკიზის (გერბის და დროშის) შესარჩევი კონკურსის განმახორციელებელი კომისია.

3. კონკურსის პირობები

1 გერბისა და დროშის პროექტების შესრულება დასაშვებია ნებისმიერი სახვითი საშუალებით და კომპიუტერული გრაფიკის გამოყენებით.

2. საკონკურსო პროექტს კონკურსანტი წარმოადგენს კონვერტით, რომელსაც უნდა ეწეროს კომისიის დასახელება და მისამართი. კონვერტში მოთავსებული თითოეული პროექტი წარმოდგენილი უნდა იყოს A4 ზომის ფორმატზე ზედა მარჯვენა კუთხეში ავტორის დევიზის (კოდის) მითითებით და უნდა ერთვოდეს მოკლე შინაარსობრივი აღწერა-დასაბუთება.

3. წარმოდგენილ კონვერტში უნდა იდოს მცირე ზომის დალუქული კონვერტი, რომელზეც ზემოდან აღნიშნული იქნება ავტორის დევიზი (კოდი), მასში მოთავსდება ინფორმაცია ავტორის ვინაობის, მისამართისა და სხვა საკონტაქტო მონაცემების შესახებ.

4. კონკურსში მონაწილეობა დასტურდება კომისიის მიერ გერბისა და დროშის დალუქული კონვერტის მიღებით, რაც ამავდროულად ნიშნავს, რომ კონკურსის ზემოთ ჩამოთვლილი პირობები მისაღებია კონკურსანტისათვის.

4. კონკურსის ჩატარების ვადები

1. კონკურსის გამოცხადებ 2011 წლის 1 ოქტომბერს.

2. საკონკურსო პროექტების წარმოდგენის ბოლო ვადაა 2011 წლის 1 ნოემბერი.

3. შედეგები გამოცხადdება 2011 წლის 21 ნოემბერს.

5. გამარჯვებული პროექტისთვის დაწესებული კონკურსის პრემიები

კონკურსში გამარჯვებისათვის დაწესებულია პრემია 2500 (ორიათასხუთასი) ლარი.

6. კონკურსის მონაწილეთა საავტორო უფლებები

1. გამარჯვებული პროექტები გადადის კონკურსის ორგანიზატორების საკუთრებაში საავტორო უფლებების შესახებ მოქმედი კანონმდებლობის დაცვით, ხოლო ყველა სხვა პროექტი მოთხოვნისთანავე უბრუნდება ავტორს.

2. კონკურსის შედეგები გამოცხადდება საინფორმაციო საშუალებებით.

ამატებითი მოთხოვნები (ნიმუში):

) გერბი გამოსახული უნდა იყოს ჰერალდიკურ (ფრანგულ) ფარზე;

) გერბის ფარის ზემოდან უნდა მოთავსდეს ტერიტორიული ერთეულის გამომსახველი ვერცხლის სამკოშკიანი, ქონგურებიანი გვირგვინი;

) დევიზის ბაფთაზე უნდა გამოისახოს წარწერა "ლანჩხუთი";

საკონკურსო პროექტების მიღება იწარმოებს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში: მისამართი ქ. ლანჩხუთი კოსტავას ქ. N 37 მე–2 სართული.

ტელ: 8494 2 22 30 06; 591 19 23 23; 595 37 74 07.

 

ლანჩხუთში წიგნების მაღაზია „ბიბლუსი“ გაიხსნა

 

წიგნის მაღაზიათა ქსელი „ბიბლუსი“ 2008 წელს დაარსდა და დღეისათვის საქართველოს მასშტაბით 24 ფილიალს მოიცავს, რომელთა შორის უკვე ლანჩხუთიცაა.

ცისფერი ლენტი გაჭრეს რწმუნებულ-გუბერნატორმა ვალერი ჩიტაიშვილმა და „ბიბლუსის“ მაღაზიათა ქსელის დირექტორმა, თენგიზ ხელაიამ.

ვრცლად: ლანჩხუთში წიგნების მაღაზია „ბიბლუსი“ გაიხსნა

რამაზ ნიკოლაიშვილმა ლანჩხუთი-ოზურგეთის უმოკლესი გზა გახსნა

 

თავად რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრი და მისი თანხმლები პირები: რწმუნებულ-გუბერნატორი ვალერი ჩიტაიშვილი, შემოქმედელი მიტროპოლიტი, მეუფე იოსები, ხელისუფლებისა და „ნიუ ენერჯის“ (გზის რეაბილიტაცია ამ ორგანიზაციამ შეასრულა) წარმომადგენლები ოზურგეთიდან ლანჩხუთამდე ამ გზით მოვიდნენ და კმაყოფილება გამოთქვეს.

ვრცლად: რამაზ ნიკოლაიშვილმა ლანჩხუთი-ოზურგეთის უმოკლესი გზა გახსნა

ყურადღება აუქციონი!

 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი აცხადებს აუქციონს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ა)კვირკველიას №21 მდებარე 381 კვ/მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი 27,06,56,131) ბ) მარჯანიშვილის №11 ა-ში   მდებარე 867 კვ/მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი 27,06,56,130) გ) მარჯანიშვილის №11 ბ-ში   მდებარე 651 კვ/მ მიწის ნაკვეთი მასზედ დამაგრებული 688,22 კვ.მ შენობა ნაგებობით (საკადასტრო კოდი 27,06,56,129) პირობიანი აუქციონის წესით გასხვისებაზე ერთ ლოტად

გამყიდველი _ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი

დასახელება _ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში, ა) კვირკველიას№21 მდებარე 381 კვ/მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი 27,06,56,131)

ვრცლად: ყურადღება აუქციონი!

ქვეკატეგორიები

 • განცხადება

   

  2013  წლის 24 ოქტომბერს  10 საათზე გაიმართება ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა.

   

 • ლანჩხუთში სოფლის მეურნეობის სამინისტროს წარმომადგენლები იმყოფებოდნენ


  22 იანვარს ლანჩხუთში სოფლის მეურნეობის სამინისტროს წარმომადგენლები იმყოფებოდნენ. შეხვედრას ესწრებოდნენ გამგეობის შესაბამისი სამსახურები, ასევე სოფლის ლანჩხუთში 21 მრავალშვილიანი ოჯახი სოციალურ დახმარებას იღებს

   

  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ინიციატივით, 2014 წლის პირველი ივნისიდან საქართველოში დაბადებულ და საქართველოს მოქალაქეობის მქონე მესამე და შემდეგ შვილზე ბუნებრივი მატების არმქონე რეგიონებში მცხოვრები ოჯახები ყოველთვიურად ფულად დახმარებას იღებენ.

  გურია იმ რეგიონთა სიაში მოხვდა, სადაც შობადობა გარდაცვალებაზე ნაკლებია, შესაბამისად, აღნიშნული დახმარება აქ მცხოვრებ მრავალშვილიან ოჯახებსაც გაეწიათ.

  სოციალური მომსახურების სააგენტოს ლანჩხუთის განყოფილების უფროსის, მაკა გოგიჩაიშვილის თქმით, ლანჩხუთში მესამე და შემდეგ ბავშვზე ყოველთვიურ დახმარებას, 150 ლარის ოდენობით, ამ ეტაპზე 21 ოჯახი იღებს, თუმცა განცხადებების მიღება გრძელდება და ეს რიცხვიც გაიზრდება:

  - იმისათვის, რომ ოჯახმა სახელმწიფო დახმარება მიიღოს, აუცილებელია განყოფილებაში წარმოადგინოს მშობლების პირადობისა და ბავშვების დაბადების მოწმობები. ერთ-ერთი მშობელი ადგილზევე შეავსებს განცხადების ფორმას, რის შემდეგაც მის სახელზე „ლიბერთი ბანკში“ გაიხსნება ანგარიში, რომელზედაც ყოველთვიურად დაერიცხება თანხა, - გვითხრა განყოფილების უფროსმა.

  მისივე თქმით, იმ შემთხვევაში, თუ აგენტის მიერ ოჯახის ზედიზედ ორჯერ შემოწმების შედეგად დადგინდა, რომ ოჯახი არ ცხოვრობს მითითებულ მისამართზე, მას დახმარება ავტომატურად ეხსნება.

  როგორც უკვე აღვნიშნეთ, ამ ეტაპზე ყოველთვიურ დახმარებას 150 ლარის ოდენობით, ლანჩხუთში 21 მრავალშვილიანი ოჯახი იღებს.

საჯარო ინფორმაცია
სმს გამოწერა

ელექტრონული პეტიცია