20 | 10 | 2017

მავნებელთან ბრძოლის საკითხებზე შეხვედრა გაიმართა

სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე გიორგი ხანიშვილი და გურიის გუბერნატორი მერაბ ჭანუყვაძე, ქალაქ ოზურგეთში ფერმერებს და სოფლებში გამგებლის წარმომადგენლებს შეხვდნენ. შეხვედრაზე სახელმწიფოს მიერ გატარებულ და დაგეგმილ ღონისძიებებთან დაკავშირებით ისაუბრეს და მავნებელთან ბრძოლის საკითხები განიხილეს.

მავნებელთან ბრძოლის საკითხებზე შეხვედრა გაიმართა

სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე გიორგი ხანიშვილი და გურიის გუბერნატორი მერაბ ჭანუყვაძე, ქალაქ ოზურგეთში ფერმერებს და სოფლებში გამგებლის წარმომადგენლებს შეხვდნენ.

შეხვედრაზე სახელმწიფოს მიერ გატარებულ და დაგეგმილ ღონისძიებებთან დაკავშირებით ისაუბრეს და მავნებელთან ბრძოლის საკითხები განიხილეს.

ინფრასტრუქტურის კომისიის სხდომა გაიმართა

გუშინ,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის სხდომა გაიმართა, რომელსაც ჯუმბერ ბლაგიძე უძღვებოდა.

კომისიამ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში აგვისტოს თვის სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელებისთვის გამოყოფილი თანხების განაწილების შესახებ ინფორმაცია მოისმინა.

საკითხთან დაკავშირებით მოწვეული იყო გამგეობის ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსი ლევან ჩხაიძე. როგორც მან განმარტა, მთავრობის მიერ გამოიყო 247000 ლარი აგვისტოს თვეში სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის სალიკვიდაციო ღონისძიებების განსახორციელებლად. აღნიშნული თანხა მიიმართება ღრმაღელის ადმინისტრაციულ ერთეულში გზის აღდგენით სამუშაოებზე, სუფსის, ღრმაღელის და ჩოჩხათის ადმინისტრაციულ ერთეულებში საცხოვრებელი სახლების სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე.

კომისიამ იმსჯელა აღნიშნული საკითხის შესახებ და მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ადგილზე მისვლით შემოწმდება კომისიის მიერ სტიქიის შედეგად დაზიანებული ობიექტები.

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო-(ი)ს ფოტო.

აზიური ფაროსანას წინააღმდეგ გურიაში 4600 ჰექტარი დამუშავდა

აზიური ფაროსანას საწინააღმდეგო ღონისძიებების განხორციელების მიზნით დასავლეთ საქართველოში სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დამატებითი ტექნიკაა მობილიზებული. მავნებლის გავრცელების კერებში მთლიანად 30 ერთეული სპეციალური ტექნიკა (თერმული ნისლის გენერატორები,სამანქანე შემასხურებლები,სატრაქტორო აგრეგატები,მაღალი წარმადობის დისპერსიული აეროზოლური შემასხურებელი)მუშაობს. ქიმიური წამლობა ყოველდღიურ რეჟიმში მიმდინარეობს. მავნებლის საწინააღმდეგოდ ფართობები დამუშავდა გურიაში (4600 ჰექტარი): ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი: სოფ. ღრმაღელე - 210 ჰა, სოფ.ჩოლობარგი - 65 ჰა, სოფ. შუხუთი - 30 ჰა, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი: სოფ. შრომა - 120 ჰა, სოფ. ძიმითი - 45 ჰა, ➡ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი: სოფ. ამაღლება -180 ჰა.

გურიის მხარე-(ი)ს ფოტო.

საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა გაიმართა

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომაზე, რომელსაც თავმჯდომარე გიორგი ხელაძე უძღვებოდა, დღის წესრიგით განსაზღვრული ერთი საკითხი განიხილეს. განსახილვევლი საკითხი გახლდათ ბიუჯეტში განსახორცილებელი ცვლილება, რომელზეც წინა საკრებულოს სხდომაზე დაიწყო ადმინისტრაციული წარმოება. როგორც სხდომის თავმჯდომარემ აღნიშნა, ცვლილებების განხორცილება აუცილებელია მუნიციპალიტეტის ფუნქციონირებისთვის წლის დარჩენილ პერიოდში. გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო და მუნიციპალური შესყიდვების სამსახურის უფროსმა, როლანდ ლაშხიამ აღნიშნულთან დაკავშირებით განმარტებები გააკეთა: ,, სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელებისათვის საქართველოს მთავრობის 30 აგვისტოს N1828 განკარგულებით აგვისტოს თვეში ძლიერი ნალექის შედეგად მიყენებული ზიანის სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების მიზნით გამოიყო 247000 ლარი, რომლიდანაც 130000 ლარი მიიმართოს ღრმაღელის ადმინისტრაციულ ერთეულში გზის აღდგენით სამუშაოებზე, 117000 ლარი ღრმაღელის, სუფსის და ჩოჩხათის ადმინისტრაციულ ერთეულებში საცხოვრებელი სახლების სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე. საქართველოს მთავრობის 6 ივლისის N1394 განკარგულებით სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელებისათვის გამოყოფილი 1010000 ლარიდან ელექტრონული ტენდერების შედეგად მიღებულია ეკონომია 15134 ლარი, მათ შორის: 10080 ლარი სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაციის ხარჯი; საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლის ხარჯი 5053 ლარი. აღნიშნულიდან გამომდინარე სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაციის ხარჯის 10080 ლარის შემცირების ხარჯზე, გაიზარდოს საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაციის და მოვლის ხარჯი. 15134 ლარი მიმართოს: 1. სოფელ ნიგვზიანში დავით მოისწრაფიშვილის ეზოსოსთან სახიდე გადასასვლელზე 9926 ლარი; 2. სოფელ არჩეულში თამაზ აბაშიძის ეზოსთან რკ. ბეტონის არხის მოწყობა და გზის მოხრეშვა 5208 ლარი. მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტით 7 თვეში გაწეული ხარჯების ანალიზის შედეგად მიზანშეწონილია განხორციელდეს კორექტირებები. კერძოდ: მუნიციპალიტეტის საკრებულოს არაფინანსური აქტივების მუხლი შემცირდეს 25000 ლარით და მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის არაფინანსური აქტივების 15000 ლარით შემცირების ხარჯზე, გაიზარდოს; საკრებულოს ოფისის ხარჯი 9200 ლარით, ტრანსპორტის შენახვისა და ექსპლუატაციის ხარჯი 10800 ლარით. წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულების დაფარვა და სასამართლო გადაწყვეტილების აღრსულების ფინანსური უზრუნველყოფის ვალდებულების კლების მუხლი შემცირდეს 36000 ლარით და გაიზარდოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხვა ხარჯების მუხლი 36000 ლარით საქართველოს უზენაესი სასამართლოს განჩინების შესრულების მიზნით. მუნიციპალიტეტის გამგეობის ოფისის ხარჯი გაიზარდოს 4800 ლარით, ტრანსპორტის შენახვისა და ექსპლუატაციის ხარჯი 9400 ლარით, სხვა საქონელი და მომსახურების ხარჯი 800 ლარით, გამგეობის სხვა საქონელი და მომსახურების მუხლის 3000 ლარის შემცირების ხარჯზე გაიზარდოს გამგეობის მივლინების მუხლი 3000 ლარით, რათა უზრუნველყოფილი იქნეს 2018 წლის პროგრამული ბიუჯეტის შემუშავებასთან დაკავშირებით გამგეობაში დასაქმებულ მუშაკთა დაგეგმილ ტრენინგზე მივლინების ხარჯების დაფინანსება. მუნიციპალიტეტის გარე განათებაზე დახარჯული ელექტროენერგიის ხარჯის დაფინანსება გაიზაროს 5000 ლარით. ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი საგანმანათლებლო- სააღმზრდელო ცენტრის სუბსიდირების მუხლი შემცირდეს 17950 ლარით და გაიზარდოს არაფინასური აქტივების მუხლი 17950 ლარით. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სოციალური საკითხთა, განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის უფროსის მოხსენებითი ბარათის საფუძველზე სამკურნალო და სააოპერაციო ხარჯების დახმარების პროგრამის 20000 ლარით შემცირების ხარჯზე გაიზარდოს მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების ერთჯერადი დახმარების პროგრამა 20000 ლარით" აღნიშნა როლანდ ლაშხიამ.

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო-(ი)ს ფოტო.

გუბერნატორი ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საჯარო მოხელეებს შეხვდა

დღეს გურიის რწმუნებული-გუბერნატორი, მერაბ ჭანუყვაძე ლანჩხუთის ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებს შეხვდა. „მე მოვედი თქვენთან იმისთვის, რომ ნებისმიერი მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, რომელიც ლანჩხუთის განვითარებისთვის არის საჭირო მოვისმინო და გვერდში დაგიდგეთ" - განაცხადა მერაბ ჭანუყვაძემ შეხვედრაზე. გურიის გუბერნატორი მოადგილე ქეთევან მოისწრაფეშვილთან ერთად, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სხდომათა დარბაზში, მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელ პირებს, საკრებულოს წევრებსა და გამგეობის თანამშრომლებს შეხვდა. შეხვედრა, რომელიც გაცნობით ხასიათს ატარებდა, კითხვა - პასუხის რეჟიმში წარიმართა. ისაუბრეს არსებულ პრობლემებსა და მათი გადაჭრის გზებზე:. - „ ჩვენი დღევანდელი შეხვედრის მიზანი გახლაათ, ის რომ სამხარეო ადმინისტრაციასა და ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებს შორის იყოს მჭიდრო ურთიერთობა. მზად ვარ ნებისმიერ თქვენგანთან კოორდინირებული მუშაობისთვის“ - განაცხადა შეხვედრის დასრულების შემდეგ გუბერნატორმა.

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა-(ი)ს ფოტო.

ქვეკატეგორიები

საჯარო ინფორმაცია
სმს გამოწერა