15 | 12 | 2018

გუბერნატორი ადგილობრივ ხელისუფლებას შეხვდა

 

გურიის სახელმწიფო რწმუნებულ-გუბერნატორმა ზურაბ ნასარაიამ სამუშაო შეხვედრა მუნიციპალიტეტის მერ ალექსანდრე სარიშვილთან და საკრებულოს თავმჯდომარე ბესიკ ტაბიძესთან გამართა. მხარის რწმუნებულმა მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტებისა და სოციალური პროგრამების შესახებ დეტალური ინფორმაცია მოისმინა.

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარემ, ბესიკ ტაბიძემ ბიუროს წევრებთან სამუშაო შეხვედრა გამართა

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარემ, ბესიკ ტაბიძემ ბიუროს წევრებთან სამუშაო შეხვედრა გამართა.

შეხვედრაზე აქტუალური საკითხები განიხილეს და პრობლემების გადაჭრის გზებზე იმსჯელეს. ბიუროს წევრებმა სოფლებში არსებულ ინფრასტრუქტურულ პრობლემებსა და აზიურ ფაროსანას წინააღმდეგ ბრძოლის ღონისძიებებზე ისაუბრეს.

სამუშაო შეხვედრა მერთან

 

დღეს მუნიციპალიტეტის მერთან სამუშაო შეხვედრა გაიმართა, სადაც დაგეგმილი ღონისძიებები განიხილეს.
როგორც ალექსანდრე სარიშვილმა განაცხადა, აზიური ფაროსანას წინააღმდეგ ბრძოლის კამპანიის ფარგლებში წერტილოვანი წამლობა იწყება. წამლობა ცივი შესხურების მეთოდით მიმდინარეობს და ყველა ადმინისტრაციულ ერთეულს მოიცავს.
გარდა ამისა, შეხვედრაზე ის ინფრასტრუქტურული პროექტები განიხილეს, რომელიც ამ დროისთვის მიმდინარეობს.

საკრებულოს წევრ ქალთა ფორუმი ყვარელში ჩატარდა

პროექტის "ქალები მართავენ ქვეყანას" ფარგლებში, სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა ყვარელში ჩატარდა, რომელსაც ლანჩხუთის გენდერული თანასწორობის საბჭოს თავმჯდომარე, ციცი ჩხაიძე ესწრებოდა.

საკრებულოს წევრ ქალთა ფორუმი, ადგილობრივ თვითმმართველობაში, გენდერული თანასწორობის მხარდასაჭერადაა შექმნილი, რომლის ავტორია მუნიციპალური მომსახურების უზრუნველმყოფთა ასოციაცია (mspa).

პროექტის მიზანია ადგილობრივ თვითმმართველობის
ორგანოებში გენდერული თანასწორობის განვითარება, საკრებულოს წევრი ქალაბატონების გადამზადების, კვალიფიკაციის ამაღლების, ადვოკატირების საკითხებში ჩართვისა და სხვადსხვა აქტივობის განხორციელების გზით.

საკრებულოს წევრ ქალთა ფორუმი დაარსდა საქართველოს მუნიციპალური მომსახურებისუზრუნველმყოფთა ასოციაციასთან (MSPA) თანამშრომლობით და გაეროს განვითარების პროგრამისა (UNDP) და შვედეთის მთავრობის ხელშეწყობით, გენდერული თანასწორობისათვის გაეროს ერთობლივი პროგრამის ფარგლებში.

საკრებულომ მორიგი სხდომა გამართა

დღეს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომა გაიმართა, რომელსაც ბესიკ ტაბიძე თავმჯდომარეობდა. საკრებულოს მიერ დამტკიცდა შემდგეგი დადგენილებები: „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის განკარგვის წესის დამტკიცების შესახებ“ და „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნებების საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლებსა და პროგრამულ კოდებს შორის გადანაწილების წესის დამტკიცების შესახებ.“ საკრებულომ დაამტკიცა დადგენილებაში ცვლილება, რომელიც ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ორგანოების და მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებით მოქმედი კერძო სამართლის იურიდიული პირების საქმიანობასთან დაკავშირებული ინფორმაციის გამოქვეყნების წესს არეგულირებს. ძალადაკარგულად გამოცხადდა საკრებულოს 2017 წლის 31 მარტის N8 დადგენილება „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების წარმოებისას ინფექციების პრევენციისას კონტროლის კითხვარის ფორმისა და მისი შევსების მეთოდური რეკომენდაციის დამტკიცების თაობაზე“ . ტექნიკური ხასიათის ცვლილება შევიდა საკრებულოს დადგენილებებში, რომლებიც მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ძაღლების და კატების მოვლა-პატრონობის წესს, გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის შემოღებისა და გაცემის წესსა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე ვაჭრობის რეგულირების წესს არეგულირებს. საკრებულოს მიერ დამტკიცდა დადგენილება, ,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტისთვის მიკუთვნებული მწვანე ნარგავების მოვლისა და აღდგენის წესის დამტკიცების შესახებ“. სხდომაზე ასავე დამტკიცდა განკარგულება, „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხისა და ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ“. საკრებულოს გადაწყვეტილებით, მუნიციპალიტეტის მერს მიეცა თანხმობა ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ა(ა)იპ „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანებისათვის“, ა(ა)იპ „სკოლამდელი საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო ცენტრისა “ და ქ. ლანჩხუთში, მარჯანიშვილისა და კვირკველიას ქუჩებზე მდებარე 700.00 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთისა და მასზე არსებული შენობა-ნაგებობა N1, საერთო ფართით 137, 53 კვ.მ პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემაზე. სხდომაზე დამტკიცდა 2018 წლის ბიუჯეტში ცვლილება. დღის წესრიგით განსაზღვრულ ოთხ საკითზე საკრებულომ ადმინისტრაციული წარმოება დაიწყო. ვრცლად სხდომის შესახებ იხილეთ შემდეგი ლაივ-ვიდეო ჩანაწერი: https://www.facebook.com/456058094556273/videos/256304781889312/


ეროვნული გამოცდების შედეგები ცნობილია

 

ეროვნული გამოცდების შედეგები უკვე ცნობილია. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში 156 აბიტურიენტმა გადალახა მინიმალური ზღვარი და გახდა სტუდენტი.
ჩიბათის საჯარო სკოლის მოსწავლე თენგიზ პატარაიამ 100 % -იანი დაფინანსება მიიღო და სან დიეგოს უნივერსიტეტის კომპიუტერული ინჟინერიის ფაკულტეტის სტუდენტია. 50%-იანი დაფინანსება მიიღო 18-მა სტუდენტმა, ხოლო 2-მა - 70%-იანი.
30 აბიტურიენტი უფასო ფაკულტეტების სტუდენტი გახდა.

ქვეკატეგორიები

საჯარო ინფორმაცია
სმს გამოწერა

ელექტრონული პეტიცია