24 | 08 | 2017

მოქალაქეთა მიღება

დღეს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გამგებელ ზაზა ურუშაძესთან მოქალაქეთა ყოველკვირეული მიღება გაიმართა. გამგებელმა მოისმინა მოქალაქეების პრობლემები, რომელიც ძირითადად, სოციალურ საკითხებს შეეხებოდა. ზაზა ურუშაძემ მოქალაქეებს შეძლებისდაგვარად, მხარდაჭერა აღუთქვა. შეგახსენებთ, რომ გამგებელთან მოქალაქეთა მიღების დღე ყოველი კვირის სამშაბათია.

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა-(ი)ს ფოტო.

საკრებულოს ბიუროს სხდომა

დღეს 12 საათზე გაიმართა ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა,რომელზეც განიხილეს დღის წესრიგით გათვალისწინებული შემდეგი საკითხები: 1. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 28 დეკემბრის N30 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის საკრებულოს კომისიებში, ფრაქციებში დაგზავნის, ძირითადი კომისიის განსაზღვრის, განხილვის ვადებისა და საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგის პროექტში შეტანის სავარაუდო თარიღის დადგენის თაობაზე.

/მომხსენებელი რ. ლაშხია/

2. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მუნიციპალური ნარჩენების მართვის ხუთწლიანი გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის საკრებულოს კომისიებში, ფრაქციებში დაგზავნის, ძირითადი კომისიის განსაზღვრის, განხილვის ვადებისა და საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგის პროექტში შეტანის სავარაუდო თარიღის დადგენის თაობაზე.
/მომხსენებელი ნ. ცინცაძე/

3. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საგანგებო სიტუაციების მართვის გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის საკრებულოს კომისიებში, ფრაქციებში დაგზავნის, ძირითადი კომისიის განსაზღვრის, განხილვის ვადებისა და საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგის პროექტში შეტანის სავარაუდო თარიღის დადგენის შესახებ.
/მომხსენებელი ნ. ცინცაძე/

4. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოს ოდენობების დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 27 ივნისის N19 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე” ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგის პროექტში შეტანის სავარაუდო თარიღის დადგენის თაობაზე.

/მომხსენებელი მ. კუნჭულია/

5. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის სოციალური პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 28 დეკემბრის N82 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის საკრებულოს კომისიებში, ფრაქციებში დაგზავნის, ძირითადი კომისიის განსაზღვრის, განხილვის ვადებისა და საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგის პროექტში შეტანის სავარაუდო თარიღის დადგენის შესახებ.

/მომხსენებელი თ. ფირცხალაიშვილი/
6. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხისა და ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 თებერვლის N13 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის საკრებულოს კომისიებში, ფრაქციებში დაგზავნის, ძირითადი კომისიის განსაზღვრის, განხილვის ვადებისა და საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგის პროექტში შეტანის სავარაუდო თარიღის დადგენის შესახებ.

/მომხსენებელი გ. ფაცურია/

7. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების, განმეორებითი ელექტრონული აუქციონის ფორმით პრივატიზებისას საწყისი საპრივატიზებო საფასურისა და ბიჯის სიდიდის განსაზღვრის შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის საკრებულოს კომისიებში, ფრაქციებში დაგზავნის, ძირითადი კომისიის განსაზღვრის, განხილვის ვადებისა და საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგის პროექტში შეტანის სავარაუდო თარიღის დადგენის თაობაზე.
/მომხსენებელი გ. ფაცურია/

 

 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო-(ი)ს ფოტო.

კომისიის სხდომა

18 ივლისს გაიმართა საკრებულოს სივრცით- ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის სხდომა. დღის წესრიგით გათვალისწინებული იყო ერთი საკითხი, რომელიც ეხებოდა " „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში 2017 წელს განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტების მოწონების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 28 დეკემბრის N89 განკარგულებაში ცვლილების შეტანას. წარმოდგენილი საკითხი მოწონებულ იქნა კომისის წევრების მიერ.

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო-(ი)ს ფოტო.

ტერიტორია სუფთავდება

ლანჩხუთის რკინიგზის სადგურის მიმდებარე ტერიტორია ნაგვისგან სუფთავდება.
წლებია ეს ადგილი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების სანაგვედ იყო ქცეული, რაც იქვე მცხოვრებ მოსახლეობას ძალიან ბევრ პრობლემას უქმნიდა.
ადგილობრივმა ხელმძღვანელობამ გაითვალისწინა მოსახლეობის სურვილი და ამ ეტაპზე ტერიტორიის დასუფთავება მიმდინარეობს.

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა-(ი)ს ფოტო.

გამგებელმა მიმდინარე სამუშაოები მოინახულა

დღეს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გამგებელმა ზაზა ურუშაძემ ქალაქში მიმდინარე სამუშაოები მოინახულა.
გამგებელს თან ახლდნენ ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსი ლევან ჩხაიძე და ქალაქში გამგებლის წარმომადგენელი ლადო ნანაძე.
ამ ეტაპზე სამუშაოები მიმდინარეობს ქალაქის ცენტრალურ სკვერსა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე. იგება ახალი ფილაქნები და ბორდიურები.
სკვერში კი დაგეგმილია ატრაქციონებისა და ღია სცენების მოწყობა.
შეგახსენებთ, რომ ქალაქ ლანჩხუთის ცენტრის კეთილმოწყობის პროექტის ღირებულება, რომელიც ქალაქში არსებულ ყველა სკვერის რეაბილიტაციას, ბორდიურების, პანდუსების, ქვაფენილების მოწყობას 
ითვალისწინებს და რომლის ფარგლებში უკვე გაკეთდა ახალი შადრევანი, 708 88 ლარია, სამუშაოებს შპს "სამკუთხედი" ასრულებს.

ცოცხალი წიგნები ლანჩხუთში

15 ივლისს  ლანჩხუთმა, ცენტრალური ბიბლიოთეკის დარბაზში, "ცოცხალ წიგნებს" უმასპინძლა.

აღნიშნულ პროექტს საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს მხარდაჭერით, ა(ა)იპ კავშირი „პოეზიის მეგობართა კლუბი“ უკვე მესამე წელია ახორციელებს. პროექტის ფარგლებში ქართველი პოეტები და მწერლები საქართველოს რეგიონებს სტუმრობენ, ლანჩხუთიც მათ სიაშია. ლანჩხუთს სტუმრობდნენ: ეთერ თათარაიძე, დათო რობაქიძე, ირაკლი შამათავა, ვასო გულეური, ირმა ბერიძე, გაგა ნახუცრიშვილი, ლუკა ბაქანიძე, ნატო ინგოროყვა, ეკა კვიციანი, ჯგუფის ხელმძღვანელი ქეთევან დუმბაძე და ნოდარ დუმბაძის მეუღლე ნანული გოგონავა.
ლანჩხუთელმა მსმენელმა კიდევ ერთხელ მიიღო უდიდესი სიამოვნება ქართველი მწერლებისა და პოეტების ცოცხლად ხილვითა და მოსმენით.
სტუმრებმა თავიანთი შემოქმედება გააცნეს მსმენელს, თავის მხრივ ლანჩხუთელებმაც წაუკითხეს სტუმრებს თავიანთი ლექსები.
"ცოცხალი წიგნები" გურიას და კერძოდ, ლანჩხუთს მომავალშიაც ესტუმრებიან.

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა-(ი)ს ფოტო.

ქვეკატეგორიები

საჯარო ინფორმაცია