23 | 01 | 2018

საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომა გაიმართა

დღეს ლანჩხუთის მუნციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომა გაიმართა, რომელსაც ალექსანდრე მახათაძე უძღვებოდა.
კომისიამ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტში განსახორციელებელი ცვლილება განიხილა. საკითხის შესახებ მერიის საფინანსო სამსახურის უფროსმა, როლანდ ლაშხიამ ისაუბრა. ასევე კომისიის წევრების შეკითხვებს მერმა, ალექსანდრე სარიშვილმა უპასუხა.
როგორც როლანდ ლაშხიამ აღნიშნა, საქართველოს მთავრობის განკარგულებით, სტიქიის შედეგად მუნიციპალიტეტში დაზიანებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელებისათვის გამოიყო 3200000 ლარი, რაც უნდა აისახოს ბიუჯეტში როგორც შემოსავლის, ისე ხარჯვით ნაწილში.
როგორც სხდომაზე აღინიშნა, თანხის ნაწილი მუნიციპალიტეტის მასშტაბით სტიქიის შედეგად დაზიანებული საცხოვრებელი სახლების, ჯურუყვეთისა და ჩიბათის ადმინისტრაციულ ერთეულებში საბავშვო ბაღების დაზიანებული სახურავის შესაკეთებლად მიიმართება. 
ამ და სხვა ცვლილებებით, 2018 წლის ბიუჯეტში ცვლილებას საკრებულო უახლოეს სხდომაზე დაამტკიცებს. 
კომისიის სხდომაზე ასევე ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიისა და საკრებულოს თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოს ოდენობების დამტკიცების შესახებ იმსჯელეს.

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო-ს ფოტო.

საკრებულოს ბიურომ მიმდინარე საკითხების ირგვლივ იმსჯელა

დღეს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომა გაიმართა. სხდომის თავმჯდომარემ, ბესიკ ტაბიძემ დღის წესრიგით განსაზღვრული საკითხები ბიუროს წევრებთან და მოწვეულ სტუმრებთან ერთად განიხილა.
სხდომას მუნიციპალიტეტის მერი, ალექსანდრე სარიშვილი ესწრებოდა.ბიურომ განიხილა საკითხი, რომელიც ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტში განსახორციელებელ ცვლილებებს შეეხება.

ბიურომ განიხილა საკითხი, „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სახელმწიფო და ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის დადგენის შესახებ“.

სხდომაზე განიხილეს საკითხები, რომლებიც საკრებულოს კომისიების შემადგენლობაში ცვლილებას ეხება.

სხდომაზე 2018 წლის ბიუჯეტში განსახორციელებელ ცვლილებაზე განმარტება მერიის საფინანსო სამსახურის უფროსმა როლანდ ლაშხიამ გააკთა. მისი თქმით, საქართველოს მთავრობის განკარგულებით, სტიქიის შედეგად მუნიციპალიტეტში დაზიანებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელებისათვის გამოიყო 3200000 ლარი, რაც უნდა აისახოს ბიუჯეტში როგორც შემოსავლის, ისე ხარჯვით ნაწილში.

სხდომაზე ასევე ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიისა და საკრებულოს თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოს ოდენობების დამტკიცების შესახებ იმსჯელეს.

როგორც საკრებულოს თავმჯდომარემ, ბესიკ ტაბიძემ განმარტა, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალურ საკითხთა, განათლების, კულტურისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიის თავმჯდომარე, უახლოეს საკრებულოს სხდომაზე აირჩევა.

ძირითადი საკითხების განხილვის შემდეგ სხდომაზე მიმდინარე აქტუალურ საკითხებზე იმსჯელეს.

დღის წესრიგით განსაზღვრული საკითხები განსახილველად გადაეგზავნა საკრებულოს შესაბამის ფრაქციებსა და კომისიებს.

ბიუროს გადაწყვეტილებით, საკრებულოს მორიგი სხდომა 26 იანვარს, 11 საათზე გაიმართება.

 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო-ს ფოტო.

საკრებულოს თავმჯდმოარემ მოქალაქეები მიიღო

დღეს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარემ, მოქალაქეთა მიღება გამართა. 
მოქალაქეებმა ბესიკ ტაბიძეს, მათთვის პრობლემატური საკითხები პირადად გააცვნეს და სოციალური პრობლემების მოგვარების თხოვნით მიმართეს.

მოქალაქეებს წარმოდგენილი დოკუმენტაციისა და განცხადების საფუძველზე, შესაბამისი დახმარება ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური პროგრამების ფარგლებში გაეწევათ.

როგორც ცნობილია, ყოველი კვირის სამშაბათი ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში მოქალაქეთა მიღების დღეა. საჭიროების შემთხვევაში თავმჯდომარე მოქალაქეებს ნებისმიერ დღეს მიიღებს.

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო-ს ფოტო.

სასწავლო–სააღმზრდელო პროცესი 22 იანვარს განახლდება

სკოლამდელი ცენტრის ბაგა–ბაღებში კვების რაციონი და მენიუ განისაზღვრება საქართველოს მთავრობის მიერ დამტკიცებული ,,ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების კვების ორგანიზებისა და რაციონის კვებითი ღირებულებების ტექნიკური რეგლამენტის მიხედვით.
ახალი სტანდარტით კვება გახდა 4 ჯერადი,მრავალფეროვანი, აღსაზრდელები უზრუნველყოფილი არიან ჯანსაღი კვების პირამიდის მიხედვით,რაც გულისხმობს ჯანმრთელობისა და ნორმალური ზრდა–განვითარების უზრუნველსაყოფად საჭირო ყველა საკვები ნივთიერებების ყოველდღიურად მიღებას.
ასევე მთავრობის მიერ დამტკიცებულ იქნა ,,ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა განათლების სახელმწიფო სტანდარტი და აღმზრდელ–პედაგოგის პროფესიული სტანდარტი,რომლითაც განსაზღვრულია თუ რა ცოდნას,უნარ–ჩვევებს და ღირებულებებს უნდა იძენდეს ბავშვი,ასევე სასწავლო პროცესი,კურიკულუმი,გარემო და აღმზრდელ–პედაგოგის პროფესიული მახასიათებლები. სასწავლო–სააღმზრდელო პროცესის დაწყებამდე ბაგა–ბაღებში ჩატარდება სადეზინფექციო სამუშაოები,რომელსაც ატარებს შპს ,,ჰიგია + ი.სპეციალური ხსნარით შეიწამლება და დამუშავდება სააღმზრდელო ჯგუფები, საძინებლები, კვების ბლოკი და საპირფარეშოები.

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერია-ს ფოტო.

ვლადიმერ ნანაძემ ბიუროს წევრებთან სამუშაო შეხვედრა გამართა

დღეს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილემ, ვლადიმერ ნანაძემ ბიუროს წევრებთან სამუშაო შეხვედრა გამართა.

შეხვედრაზე მიმდინარე საკითხების შესახებ იმსჯელეს და მოქალაქეების განცხადებებიც განიხილეს, რომლებიც ძირითადად სოციალურ და ინფრასტრუქტურულ საკითხებს ეხებოდა.

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო-ს ფოტო.

საქართველოს სახელმწიფო დროშის დღე

საქართველოს სახელმწიფო დროშის დღესთან დაკავშირებით პარლამენტში საზეიმო მიღება გაიმართა. საზეიმო მიღებას პარლამენტის თავმჯდომარემ, ირაკლი კობახიძემ უმასპინძლა და დამსწრეებს ეროვნული დამოუკიდებლობის სიმბოლოს - სახელმწიფო დროშის დღე მიულოცა.

პარლამენტში საზეიმო მიღებას ესწრებოდნენ სხვადასხვა რეგიონიდან მიწვეული ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლები. გურიიდან, გუბერნატორი მერაბ ჭანუყვაძე დარეგიონში შემავალი მუნიციპალიტეტების ხელმძღვანელი პირები. 

საქართველოს სახელმწიფო ჰიმნი საზეიმო მიღებაზე თბილისის ახალგაზრდულმა გუნდმა შეასრულა. ღონისძიებაზე გამოფენილი იყო საქართველოს ყველა მუნიციპალიტეტის გერბი და დროშა, ასევე, თვითმმართველი ქალაქების სიმბოლოები. გარდა ამისა, მოწვეულ სტუმრებს საშუალება ჰქონდათ, დაეთვალიერებინათ მსოფლიოს სხვადასხვა მუზეუმებიდან და ბიბლიოთეკებიდან მოპოვებული პორტოლანები (საზღვაო რუკები), რომლებზეც საქართველო ისტორიული ხუთჯვრიანი დროშითაა გამოსახული.

გურიის მხარე-ს ფოტო.

ქვეკატეგორიები

საჯარო ინფორმაცია
სმს გამოწერა