18 | 11 | 2019

საკრებულოს კომისიები

კომისიის დასახელება

თანამდებობა

1

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის

საკრებულოს

სამანდატო, საპროცედურო, იურიდიულ

საკითხთა და ეთიკის კომისია

თავმჯდომარე - ვერიკო კვირკველია

წევრები: კახა ბოლქვაძე, გოდერძი

ქურიძე, კახაბერ ასკურავა.

2

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის

საკრებულოს

საფინანსო-საბიუჯეტო

კომისია

თავმჯდომარე - ალექსანდრე

მახათაძე წევრები: თორნიკე ტიკაძე,

გიორგი ჩახვაძე, იოსებ ჩხაიძე,

ამირან გიგინეიშვილი, დავით

ჩხარტიშვილი, ემზარ თევდორაძე,

აკაკი იმნაიშვილი, ზურაბ კუკულავა.

3

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის

საკრებულოს

სივრცით-ტერიტორიული

დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის

კომისია

თავმჯდომარე- გიორგი გვარჯალაძე

წევრები: ცისანა ურუშაძე, კახა

ბოლქვაძე, ბესიკ კუპრაძე, ოთარ

პატიეშვილი, სპარტაკ კვაჭაძე,

ლელა ჩახვაძე, ზაზა წულაძე, რეზო

კვაჭაძე,კახა თედორაძე, იოსებ ჩხაიძე,

ემზარ თევდორაძე, ამირან ქანთარია,

აკაკი იმნაიშვილი,ელისო ჭიჭინაძე.

4

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის

საკრებულოს

ეკონომიკის, ქონების მართვისა და

ბუნებრივი

რესურსების საკითხთა

კომისია

თავმჯდომარე - გიორგი ჩახვაძე

წევრები: ზაზა წულაძე, კარლო

კვიტაიშვილი, ალექსანდრე

მახათაძე, ზაალ სანაძე, თორნიკე

ტიკაძე, ოთარ პატიეშვილი,

ზურაბ კუკულავა.

5

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის

საკრებულოს სოციალურ საკითხთა,

განათლების,    კულტურისა და

ახალგაზრდულ საქმეთა

კომისია

თავმჯდომარე -ელისო ჭიჭინაძე

წევრები: რევაზ კვერენჩხილაძე,

კარლო კვიტაიშვილი, ამირან

ქანთარია, გოდერძი ქურიძე, კახა

თედორაძე, რეზო კვაჭაძე, გიორგი

გვარჯალაძე, ბესიკ კუპრაძე,

ზაალ სანაძე, ამირან გიგინეიშვილი.