12 | 12 | 2019

ნიგოითი

ნიგოითის ტერიტორიული ერთეული მდებარეობს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის უკიდურეს აღმოსავლეთ ნაწილში. იგი ტერიტორიულად ესაზღვრება სამტრედიისა და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებს. აქ განთავსებულია ჯიხეთის დედათა მონასტერი.
ნიგოითის ტერიტორიული ერთეული შედგება ოთხი სოფლისგან:
ნიგოითი - 275 მუდმივად მცხოვრები ოჯახი,
ქვიანი - 380 მუდმივად მცხოვრები ოჯახი,
ჭყონაგორა - 277 მუდმივად მცხოვრები ოჯახი,
ჩოლობარგი - 503 მუდმივად მცხოვრები ოჯახი.
სულ ნიგოითის ერთეულში ცხოვრობს 1435 ოჯახი
ნიგოითის ადმინისტრაციულ ერთეულში გამგებლის წარმომადგენელია ზაზა წულაძე(ტელ:599 75 67 55)