16 | 11 | 2019

ჩოჩხათი

ჩოჩხათის ადმინისტრაციულ ერთეულში გამგებლის წარმომადგენელია რევაზ ფაცურია(ტელ:599 14 81 13)