23 | 08 | 2017

საკრებულოს თავმჯდომარე

გიორგი ხელაძე