26 | 06 | 2017

აპარატი.

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

სახელი და გვარი

თანამდებობა

1

ვერიკო კვირკველია

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის თანაშემწე

საკრებულოს აპარატი

2

ნინო ძიძიგური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის უფროსი

3

ნანა ბზეკალავა

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საორგანიზაციო განყოფილების უფროსი

4

ლალი კიკაბიძე

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საორგანიზაციო განყოფილების მთავარი სპეციალისტი

5

ნუნუ სულაკაძე

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საორგანიზაციო განყოფილების მთავარი სპეციალისტი

6

ია მოქია

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საორგანიზაციო განყოფილების მთავარი სპეციალისტი იურიდიულ საკითხებში

7

მაია კუპატაძე

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საორგანიზაციო განყოფილების მთავარი სპეცილისტი საზოგადოებასთან ურთიერთობის საკითხებში

8

ვალერი წულაძე

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საორგანიზაციო განყოფილების მთავარი სპეციალისტი

9

ნიკოლოზ კოზანაშვილი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამდივნოს ხელმძღვანელი

10

ცირა ბზეკალავა

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  აპარატის სამდივნოს სპეციალისტის მ/შ

11

მარიამ კუპრაძე

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  აპარატის სამდივნოს სპეციალისტის მ/შ

12

ია ბარამიძე

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  აპარატის სამდივნოს სპეციალისტის მ/შ

13

გურამ ბოლქვაძე

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  აპარატის სამდივნოს სპეციალისტის მ/შ

საკრებულოს აპარატის შტატგარეშე მოსამსახურეები

1

ნინო ებრალიძე

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო, იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის სპეციალისტი

2

ხათუნა ვადაჭკორია

ლანჩხთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალურ საკითხთა,განათლების, კულტურისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიის სპეციალისტი

3

თამარ ფირცხალაიშვილი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრტუქტურის კომისიის სპეციალისტი

4

კახა თავდიშვილი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკის, ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხების კომისიის სპეციალისტი

5

ეკა მეგრელიშვილი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სპეციალისტი

6

ნუგზარ ღლონტი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის სპეციალისტი

7

მარიამ ცენტერაძე

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საკრებულოს თავმჯდომარის მდივანი

8

გიგა წერეთელი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საკრებულოს თავმჯდომარის მძღოლი

9

ვალენტინა მასლოვა

დამლაგებელი

საჯარო ინფორმაცია