18 | 08 | 2018

აპარატი.

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატი

სახელი და გვარი

თანამდებობა

1

ნინო ძიძიგური

პირველი რანგის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი (აპარატის უფროსი)

2

ნანა ბზეკალავა

მეორე რანგის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი (საორგანიზაციო განყოფილების უფროსი)

3

ნიკოლოზ კოზანაშვილი

მეორე რანგის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი (სამდივნოს ხელმძღვანელი)

4

ია მოქია

მესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (იურიდიულ საკითხებში)

5

მაია კუპატაძე

მესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (საზოგადოებასთან ურთიერთობის საკითხებში)

6

ნუნუ სულაკაძე

მესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

7

ვალერი წულაძე

მესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

8

ცირა ბზეკალავა

მეოთხე რანგის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

9

მარიამ კუპრაძე

მეოთხე რანგის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

10

რუსუდან გვარჯალაძე

მეოთხე რანგის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

11

გურამ ბოლქვაძე

მეოთხე რანგის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

12

ხათუნა ვადაჭკორია

მეოთხე რანგის მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

13

ეკა მეგრელიშვილი

მეოთხე რანგის მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

14

ნინო ებრალიძე

მეოთხე რანგის მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

15

თამარ ფირცხალაიშვილი

მეოთხე რანგის მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

16

ია  ბარამიძე

მეოთხე რანგის მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

 

საჯარო ინფორმაცია
სმს გამოწერა

ელექტრონული პეტიცია